Løsninger til Økonomisk Projektstyring

Hvis den eller de ansvarlige for at styre et projekt, ikke har et overskueligt værktøj og ikke har en logisk og effektiv styrings- og opfølgningsproces, hviler den økonomiske projektstyring på et skrøbeligt fundament, med en stor risiko for fejl information / rapportering om et projekts økonomiske stade i forhold til den aftalte plan og budget.

Kend din Projektstatus, så du kan handle proaktivt

God Projektstyring

Alle projekter fortjener en god projektstyring. Vi har erfaring med tilrettelæggelse og implementering af løsninger til både private og offentlige virksomheder. Du får med os en samarbejdspartner som har viden om både bygge- og anlægsprojekter samt vedligeholdelses- og større driftsprojekter.

Del viden og styrk samarbejdet mellem økonomi og projektleder

Overblik og Tryghed

Mange i såvel den offentlige som private sektor udfordres løbende med at tilrettelægge grundlaget for at sikre ”God Projektstyring”. Der er ofte mange interessenter i en organisation, der skal tages hensyn til herunder lovkrav, retningslinjer, principper, holdninger for at sikre gode processer.

Skab involvering i projektgruppen og ledelsen

Fokus på dine behov og processer

Uanset størrelsen og kompleksiteten af et projekt, vil der altid være behov for at afklare hvordan den økonomiske projektstyring skal tilrettelægges, under hensyntagen til de interne forhold i en virksomhed og at eksterne interessenters krav tilgodeses.

Følg løbende status på projektudvikling, risici og likviditet

Inspiration & Nyheder


Widget not in any sidebars

Gå til vores blog

Det siger vores kunder

Toolpack Turnkey er et styringsværktøj der anvendes af både byggeansvarlige og økonomiansvarlige og det giver et solidt overblik over økonomien i et byggeprojekt samtidig med at det indeholder en logbog over alle de budgetændringer, der altid kommer i en projektperiode. Det er min erfaring, at det er meget effektivt til styring, opfølgning og rapportering af såvel store projekter som mellemstore projekter.
Peter Ebbesen, Teknisk Direktør, Sjælsø Management A/S
Toolpack Turnkey er et meget overskueligt værktøj til styring af projektøkonomi, som giver den projekt- / byggeansvarlige løbende overblik og danner grundlag for opfølgning, dialog og rapportering og tilgodeser alle interessenter i et projektforløb – altså det vi kalder ”God Projektstyring”
Ole Kristian Bottheim, Chef CAS Bygherre, DTU Campus Service

Kontakt

Book inspirationsmøde eller tilmeld dig et af vores events

Udarbejd økonomisk projektrapportering nemt og hurtigt til bank, bestyrelse eller investor